Samen Vooruit is een netwerk van mensen en organisaties die samen wat doen tegen Armoede in Amsterdam Oost.
Dit doen we op verschillende manieren bijvoorbeeld door het geven van informatie en het direct bieden van hulp aan mensen met problemen en een kleine beurs. Daarnaast bevorderen we samenwerking tussen formele en informele hulpverleners. Verder ontwikkelen we en bieden we trainingen, scholing, stages en werkevaringsplekken voor mensen die de kans willen pakken zichzelf en anderen vooruit te helpen.

Wil jij weten wat waar we mee bezig zijn en wat we hebben gedaan? Kijk dan hier.
Heb je een goed idee, een vraag of wil je samenwerken, meer informatie of van gedachte wisselen?
Neem dan contact en mail naar info@samenvooruit.amsterdam

Voor Hulpverleners en informele zorg
Wil jij iemand helpen en ben je benieuwd welke regelingen en organisaties er allemaal zijn?
Hier vind je een overzicht van regelingen en organisaties die nuttig zijn voor mensen met problemen.

Levensverhalen
Samen Vooruit is bezig met een aanpak om (vroeg)signalering van problemen en dreigende armoede door de inzet van informele hulp en wijkinitiatieven te verbeteren.

Inmiddels is er gestart met een pilot in de Indisch Buurt, hier zijn er 25 interviews afgenomen met mensen die weinig te besteden hebben en moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Sommige hebben te maken schulden, andere zijn arbeidsongeschikt allen kennen tegenslag in hun leven en hebben vaak meerdere problemen. Een korte analyse van deze gesprekken is hier terug te lezen.

Verslag
Eind februari was er een mini conferentie, met vertrouwenspersonen en relaties van Samen Vooruit. We hebben de balans opgemaakt van waar we staan en wat het belang en de meerwaarde is van Samen Vooruit. Lees hier de evaluatie van de aanpak van Samen Vooruit.