De Indische Buurt is een kansrijke wijk, waar veel mensen zich belangeloos inzetten voor hun buren. Samen Vooruit is een opleiding gestart voor mensen die nu al hulp bieden aan huishoudens die leven in armoede.
De opleiding vertrouwenspersoon IB Kansrijker is gestart in november 2019 en wordt verzorgd door de Vrijwilligersacademie in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. De opleiding wordt gegeven in De Meevaart. Momenteel wordt de tweede lichting vertrouwenspersonen opgeleid.
Andere partners van Samen Vooruit die deze opleiding mogelijk maken zijn: Stichting Assadaaka Community, Stichting Prachtvrouwen, Buurthulp Oost, Stichting Meevaart, Stichting Dappere Dames en Stichting Sociaal Kapitaal Betondorp, Veerkrachtig Betondorp, Blije Buren.

Door middel van deze training wil Samen Vooruit | IB Kansrijker deze vertrouwenspersonen ondersteunen zodat zij zich nog beter kunnen inzetten en de huishoudens die ze helpen nog beter kunnen begeleiden.

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dit komt door de complexiteit aan instanties, organisaties, regels en mensen waar ze mee te maken krijgen. Een vertrouwenspersoon kan ze helpen hier in hun weg in te vinden en meer greep te krijgen op hun leven. Dat kan omdat de vertrouwenspersoon zich voor langere tijd aan een huishouden committeert en hen daarbij met diverse zaken helpt, zodat het huishouden weer zelfredzaam wordt. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, staat naast de persoon die hulp nodig heeft en begeleidt naar een formele hulpinstantie als dat nodig is.

Meer weten over de training vertrouwenspersoon?
Stuur dan een mail naar info@samenvooruit.amsterdam onder vermelding van Opleiding vertrouwenspersoon IB Kansrijker t.a.v. Sophie van IJken

 

Ben je benieuwd geworden naar wat Samen Vooruit, behalve de opleiding vertrouwenspersoon nog meer doet? Kijk dan op www.samenvooruit.amsterdam.

Start typing and press Enter to search