In Pedagogisch Klimaat, Samen Vooruit, Vertrouwenspersonen

Dit jaar is de derde lichting van de opleiding vertrouwenspersonen in Oost afgerond, we zijn in januari gestart met de praktijkopleiding, en nu, een half jaar later hebben negen vertrouwenspersonen hun certificaat ontvangen. Als trainer waren mijn collega Eddy (EDCO-trainer) en ik als trainer vanuit de Vrijwilligersacademie verbonden aan dit traject. Wederom was het doel van de opleiding om de vertrouwenspersonen te ondersteunen in het begeleiden van Amsterdammers met een hulpvraag in Oost. De vertrouwenspersoon staat naast de kwetsbare Amsterdammer en helpt de huishoudens om weer zelfredzaam te worden. Ze begeleidt, waar nodig, naar de formele instanties, zoals bv. Buurthulp Oost.

Het was een bijzondere ervaring voor ons om deze fijne groep mensen te leren kennen en een half jaar lang mee op te trekken. Het was een divers gezelschap: een aantal zijn verbonden Boost, anderen aan buurthulp Oost of de Regenboog Groep. Alleenstaande moeders, singels, familievaders, werkeloos of met een baan, Nederlands als moedertaal of tweede taal: we zaten bijna wekelijks samen in een ruimte in de Waaier voor les of intervisie en we hebben volgens ons met elkaar een mooi traject afgelegd. Als trainer was het soms jongleren om iedereen recht te doen en genoeg ruimte te bieden. Prachtige momenten hebben we meegemaakt, dat b.v. een stille leerling ineens op ging bloeien tijdens een presentatie over zijn/ haar kwaliteiten. Leuk ook om te zien hoe betrokken en enthousiast de vertrouwenspersonen met elkaar omgingen en oog hadden voor elkaars ontwikkeling.

We zijn er trots op dat de vertrouwenspersonen nu professioneler hun werk kunnen doen. Ze hebben o.a. geleerd waar de grenzen van hun werk liggen en waar ze hulp van de formele zorg kunnen inschakelen. Bij een aantal lessen waren medewerkers van de formele zorg uitgenodigd, en ook vertrouwenspersonen uit eerder jaren, er vond een levendige uitwisseling plaats. Alle vertrouwenspersonen hadden de basistraining van de Vrijwilligersacademie gevolgd voordat we gingen starten. En een groot aantal hebben nog verdiepende trainingen gedaan gedurende het half jaar. Een goede combi, zoals ze zelf zeggen.

Wat grote indruk op ons heeft gemaakt is om van dichtbij mee te maken hoe hoog opgeleide Amsterdammers met een migratieachtergrond moeten vechten om hier een soortgelijke waardering en erkenning te krijgen. Hoe ze -ondanks alle obstakels die worden opgeworpen- doorgaan en zelf nog de tijd vinden om zich in te zetten voor kwetsbare Amsterdammers, daar hebben we alle respect en bewondering voor.

We wensen iedereen veel succes en plezier toe de komende tijd met het werk als vertrouwenspersoon in Oost.

Met dank aan jullie allen,

Irene en Eddy

Recent Posts