In Uncategorized

Symposium: Keten van Vertrouwen

Je bent welkom op maandag 17 juni 2024 om 14.00 uur op de locatie: EC-O, Fahrenheitstraat 99, Amsterdam. Op de eerste verdieping.

Ter voorbereiding hierbij het programma en wat extra informatie. Heb je je nog niet opgegeven dan kan je dat hier nog doen.

Graag tot maandag!

Programma

13.45 Inloop

14.00 Welkom door Latifa Mesnaui (Buurtvertrouwenspersoon) en Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie)

14.15 Firoez Azarhoosh (Samen Vooruit) en Elena Ponzoni (Vrije Universiteit) over vertrouwen en de noodzaak van systeemverandering en over het belang van kennis co-creatie

14.45 Co-creatie sessie 1 – Wat voor onderzoek en samenwerking hebben we nodig en wat is ieders belang daarbij
(Met aparte groepen vanuit perspectief van bewoners/tussenpersonen, beroepskrachten, beleidsmakers en onderzoekers)

15.35 Pauze 

15.45 Co-creatie sessie 2 – Van verschillende belangen en perspectieven naar concrete manieren om kennis bij elkaar te brengen
(met gemixte groepen waarin bewoners/tussenpersonen, beroepskrachten, beleidsmakers en onderzoekers met elkaar samen werken)

16.30 Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit) over onderzoek Kenniscentrum Ongelijkheid en co-creatie sessies

16.45 Gezamenlijke afronding

17.00 Borrel

Meer informatie

Voor effectief armoedebeleid is een samenspel nodig tussen meerdere partijen: overheid, instellingen, onderzoek en, niet te vergeten: bewonersinitiatieven en actieve bewoners die zich dagelijks inzetten in de wijk. De laatste twee hebben veel contacten met gezinnen en andere bewoners, hebben gevoel voor hun situatie, spreken hun taal en hebben jarenlang gebouwd aan vertrouwensbanden. Vaak hebben zij ook ervaringskennis rondom de problemen van bewoners en gezinnen die zij informeel ondersteunen. Door instanties worden zij vaak benaderd om een brugfunctie te spelen, omdat zij kunnen bewegen tussen het systeem (overheid, hulpverlening) en de leefwereld van mensen. Maar deze tussenpersonen hebben meer nodig: Zonder echte erkenning van hun kennis en bijdragen, en bijpassend respons vanuit het systeem, raken zij onder druk.

Hoe kunnen wij het vertrouwen herstellen tussen vrijwilligers en trekkers van bewonersinitiatieven (‘tussenpersonen’), beroepskrachten en overheid? En welke rol kan onderzoek hierbij spelen? Wat hebben we nodig om een keten van vertrouwen te bouwen, waar onderzoek zelf een onderdeel van is?

Dit begint met een dialoog om elkaars intenties en posities goed te begrijpen. In dit symposium gaan we hiermee aan de slag. We gaan proberen in elkaars schoenen te staan en een tussenruimte te maken waarin verschillende partijen naar elkaar kunnen luisteren.

Maar om vertrouwen te verduurzamen en te verbreden is meer nodig dan dialoog en luisteren. Als we vanuit vertrouwen en opgedane kennis vanuit diverse invalshoeken verder werken, met erkenning en respect voor verschillende type kennis en kunde, kunnen we gezamenlijke doelen en praktijken creëren. Dan kunnen we werken aan gezamenlijk eigenaarschap, waardoor beleidsonderzoek en ontwikkelingen in directe verbinding staan met de dagelijkse praktijk en realiteit van mensen waar het over gaat.

Dit symposium is begin van een reeks co-creatie sessies waarin we samen met verschillende partijen zoals bewonersinitiatieven, vrijwilligers, beroepskrachten, beleidsmakers, en onderzoekers op zoek gaan naar wat nodig is om het vertrouwen tussen verschillende actoren in de tussenruimte tot bloei te laten komen. En zo te werken aan armoedebeleid en onderzoek in co-creatie, dat impact heeft.

Recent Posts