In Duurzaam, Samen Vooruit

Naar een duurzame toekomst voor Amsterdam
Uitnodiging voor een bijzondere bewonersbijeenkomst voor Amsterdam Oost

Beste bewoner, ondernemer, belangstellende,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst die gaat over een duurzame toekomst voor de stad.

Datum dinsdag 17 september a.s.

Locatie De Meevaart, Balistraat 48A, 1094 JN Amsterdam

Tijd/Inloop Inloop met lichte maaltijd 16.30 uur/aanvang programma 17.00 uur – 20.00 uur

Denk mee over de stad van de toekomst: bloeiend en rechtvaardig

Het gaat goed met de stad! Veel bewoners profiteren hiervan, maar niet iedereen. De stad groeit. Ruimte wordt steeds schaarser. Is er nog genoeg groen in de stad? Waar laten we ons afval? En hoe zorgen we voor minder voedselverspilling? De consumptie en productie van de stad heeft impact binnen de stadsgrenzen en ook ver daarbuiten, elders in de wereld. En hoe zorgen we ervoor dat de lucht niet te veel vervuilt? Belangrijke onderwerpen. Want het gaat om ons aller welzijn. Hoe zorgen we ervoor dat onze stad (inclusief wijk en buurt) in de nabije en verdere toekomst leefbaar blijft? Daar gaat deze avond over! Hebt u hier een mening en/of ideeën over? Dan is deze bijeenkomst zeker voor u bedoeld. Welkom!

Ambities van de stad

De gemeente Amsterdam heeft grote ambities. In 2050 gebruikt de stad alleen nog schone energie. In datzelfde jaar gebruiken we in ieder geval (bijna) geen grondstoffen meer en hergebruiken we al onze grondstoffen. Hoe doen we dat? Focus is uw eigen gebied, de eigen wijk. Hoe wilt u dat die eruitziet? Waar bent u nu trots op, wat inspireert u? En wat moet er nog gebeuren? Daar voeren we graag met u het gesprek over. Op naar een toekomstbestendige buurt en stad!

Meer informatie

Meer over de opzet van de bijeenkomst vindt u op hieronder. Kunt u op dinsdag 17 september niet aanwezig zijn? Of wilt u meer achtergrondinformatie? Kijkt u dan op www.amsterdam.nl/duurzametoekomst . De gemeente Amsterdam is ook telefonisch bereikbaar via de helpdesk, nummer 14 020.

Aanmelden

Wij verzoeken u vriendelijk uw deelname uiterlijk 14 september a.s. te bevestigen via amsterdamcirculair@amsterdam.nl zodat wij rekening kunnen houden met voldoende catering. Fijn als u laat weten met hoeveel personen u komt. En of u mee wilt eten. Tijdens de bijeenkomst staat een lichte maaltijd voor u klaar.

Wij vinden uw inbreng en uw mening erg belangrijk. Graag tot 17 september a.s.!

Hartelijke groet,

Namens Programmateam Circulaire Economie en Programmateam Amsterdam Klimaatneutraal Ruimte en Duurzaamheid

Eveline Jonkhoff en Tom van den Nieuwenhuijzen 2

 

Achtergrondinformatie bij uitnodiging bewonersbijeenkomst Amsterdam Oost

Dinsdag 17 september a.s. van 16.30 uur (inloop)/17.00 uur (start) tot 20.00 uur

Deze serie bijzondere buurt- en wijkbijeenkomsten hebben wij ontwikkeld in samenwerking met de Engelse econome Kate Raworth. Zij schreef een boek over dit onderwerp: de donut economie. Naar een schonere en meer klimaatneutrale stad. Bloeiende wijken, waarin welzijn, welvaart en een verantwoord gebruik van onze omgeving meer in balans zijn.

Wereldwijde proeftuin

Amsterdam maakt deel uit van een bijzonder wereldwijd experiment. Amsterdam is een van de vier proeftuinen waarin op een vernieuwende manier geëxperimenteerd wordt met het gedachtengoed van Kate Raworth. Samen geven we vorm aan een wereld waarin het allemaal anders kan. De andere drie proeftuinen zijn: Knivsta (Zweden), Ladywood (Birmingham, Engeland) en Costa Rica (als land).

Wat gaan we doen tijdens de bijeenkomst, en wat gebeurt er na afloop met de uitkomsten?

We starten de bijeenkomst met het in beeld brengen van het welzijn van onze samenleving en waar wij graag zouden willen zijn.

Daarna bespreken we ons welzijn aan de hand van Kate Raworth’s model en concrete voorbeelden uit uw buurt.

Er wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt van de uitkomsten van de avond. Dit verslag is later voor alle geïnteresseerden beschikbaar.

De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de strategie voor Amsterdam Circulair 2020-2025, met een doorkijk naar 2030 – en ook ten behoeve van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

–  Je eigen duurzame initiatief kun je toevoegen aan de kaart Amsterdam Klimaatneutraal op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl . Nieuw Amsterdams Klimaat is een platform voor Amsterdammers die willen leven en werken in een schone en gezonde stad. Wat doen je stadgenoten, wat doe jij en hoe helpen we elkaar vooruit?

  • De inbreng van alle bijeenkomsten is input voor de ontwikkeling van de eerste stadsdonut.
Recommended Posts