In Kansrijker (armoede)

Het aantal mensen dat onder armoedegrens leeft is in de Indische Buurt veel groter dan het gemiddelde. Bijna 90% van het aantal is aangewezen op een uitkering en vaak ook langdurig.
Vanuit het programma wegwerken van de armoede in Indische Buurt pleiten we voor een verregaande samenwerking tussen instanties en bewonersinitiatieven die met de bestrijding van armoede bezig zijn. Dit vraagt om een vernieuwende aanpak en maatwerk op individueel niveau. Hiertoe dienen de bewonersinitiatieven en formele partijen elkaars rol en verantwoordelijkheden te erkenen en complementair te opereren.
De belemmerende regels en structuren willen we zichtbaar maken en we willen ruimte creëren voor werk en scholing, een effectieve manier van schuldhulp en activeren van de betrokkenen.

Verhalen
Inmiddels hebben we 15 verhalen verzameld van mensen die bereid waren hun verhaal met ons te delen. We zullen in de komende maanden nog tien verhalen verzamelen. Op basis van deze verhalen zullen we een methode voor vroegsingalering gaan ontwikkelen.

Opleidingen
We willen voor de zomer tien mensen opleiden als leermeester om de personen die deelnemen aan een beroepsopleiding goede begeleiding bieden. We willen vanaf september met minstens 30 mbo trajecten starten voor volwassenen in de richtingen facilitaire dienstverlening, zorg en welzijn en in februari met de opleiding administratie. Ook starten we in september met een speciale training voor intermediairs en vertrouwenspersonen die als informele hulpverleners in het veld bezig zijn. We zijn in gesprek met de gemeente om financiering te regelen voor informele zorg en ondersteuning om aan dit programma deel te kunnen nemen.

Meedoen en tips
We hebben nog plaatsen beschikbaar voor de mbo opleidingen, opleiding vertrouwenspersoon en leermeesteropleiding. Voor mensen die bereid zijn hun verhaal met ons en anderen te delen hebben we nog plaatsen. Hiervoor is een kleine vergoeding beschikbaar. Op dit moment zoeken we ruimten voor startende ondernemingen, extra leslokalen voor opleidingen en stageplekken. Voor vragen, samenwerking en suggesties: info@samenvooruit.amsterdam

Recommended Posts