In Kansrijker (armoede)

Samen Vooruit is bezig met een aanpak om (vroeg)signalering van problemen en dreigende armoede door de inzet van informele hulp  en wijkinitiatieven te verbeteren.

Inmiddels is er gestart met een pilot in de Indisch Buurt, hier zijn er 25 interviews afgenomen met mensen die weinig te besteden hebben en moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Sommige hebben te maken schulden, andere zijn arbeidsongeschikt allen kennen tegenslag in hun leven en hebben vaak meerdere problemen.

Elk interview verteld een levensverhaal, hoe zijn mensen in deze positie verzeild geraakt, welke tegenslagen hebben ze gehad, waar zijn zaken misgegaan, met welke organisaties en instanties hebben ze te maken. Hoe leven ze nu, want zijn hun dromen en ambities?

Door de diverse levensverhalen verhalen te analyseren en naast elkaar te leggen, maakt Samen Vooruit een methode om in een vroeg stadium signalen te kunnen herkennen. En zo te kijken welke interventies er nodig zijn. Dit om zo te voorkomen dat mensen verder in armoede hoeven te leven en een toekomst kunnen opbouwen.

Naast het ontwikkelen van een methode die breed inzetbaar moet zijn voor diverse organisaties. Is Samen Vooruit ook bezig met het opzetten van diverse beroepsopleidingen en leer-werkbedrijven die mensen de kansen bieden hun eigen toekomst te verbeteren. Daarnaast start er dit najaar een training van vertrouwenspersonen in de wijk.

Recommended Posts