In Kansrijker (armoede)

Wethouder Moorman reikte maandagmiddag 5 oktober diploma’s uit aan 10 actieve en zeer betrokken buurtbewoners uit de Indische buurt. Deze bewoners hebben het afgelopen jaar onder de vlag van Samen Vooruit een opleiding voor vertrouwenspersoon in de buurt gevolgd, die werd ontwikkeld en gegeven door mensen van de HVA en Vrijwilligersacademie.

De bedoeling is dat de nieuwe vertrouwenspersonen zich gaan inzetten voor buurtbewoners met bijvoorbeeld schulden. Het hebben van schulden gaat gepaard met veel stress en schaamte. Dat maakt de drempel om hulp te zoeken extra hoog. De inzet van vertrouwenspersonen in de buurt kan die drempel verlagen zodat mensen tijdig hulp vragen.

Wethouder en vertrouwenspersonen gingen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke drijfveren en hun ervaringen tot nu toe. Vertrouwenspersonen vertelden dat zij vanuit hun informele rol goede verbinding willen leggen met de formele organisaties, maar dat dit niet altijd makkelijk gaat. Soms staan regels in de weg. De wethouder gaf aan deze wederzijdse samenwerking heel belangrijk te vinden. Ze ziet het als een leerproces van beide kanten. Je hebt elkaar nodig om tot het beste resultaat te komen voor de Amsterdammers.

Recommended Posts
start training vertrouwenspersonen