In Kansrijker (armoede), Samen Vooruit

Meet up Samen Vooruit

Op 25 mei kwamen we met huidige en toekomstige samenwerkingspartners van Samen Vooruit bij elkaar in Jungle Amsterdam. Het was voor het eerst in lange tijd dat we fysiek bij elkaar kwamen.

We begonnen met te bespreken wie er aanwezig waren en waar ze tegen aan lopen. Veel gehoorde opmerkingen waren: tijdgebrek voor organisatorische zaken, hoeveelheid aan overleggen, hoe helpen we hele families/gezinnen? Wij zien jongeren die niet bereikt worden door de hulp die we aan de ouders bieden.

Daarnaast waren belangrijke onderwerpen belemmeringen in de directe samenwerking met formele zorg en het gebrek aan continuïteit. 

Daarnaast hebben we het gehad over samenwerken als Samen Vooruit: wat kunnen we voor elkaar betekenen, hoe kunnen we elkaar verlichten en hoe kunnen we onze krachten bundelen? 

Er werd uitleg gegeven over de opleiding vertrouwenspersoon waarmee we na de zomer weer van start hopen te gaan. Ook werd de kennisbank geïntroduceerd. We hebben besproken hoe organisaties hier gebruik van kunnen maken en hoe we deze kunnen gaan aanvullen.
Daarnaast hebben we een grote wens om te kijken hoe de informele zorg en de formele zorg elkaar beter kunnen bereiken en vinden en samen mensen beter kunnen bijstaan en helpen met hun problemen. Een gezamenlijke conclusie: vertrouwenspersonen hebben een unieke rol in de wijk. Zij zijn een brug naar de formele zorg en daarom is het van belang om de hen goed te ondersteunen, want zij hebben te maken met zware verhalen van buurtbewoners. Ondersteuning door middel van bijvoorbeeld opleiding, maar ook door een netwerk van vertrouwenspersonen te creëren, om steun bij elkaar te kunnen vinden of hulpvragen eventueel door te verwijzen. Kortom: gelegenheid te bieden om elkaar te vinden en met elkaar te verbinden.

Het was een positieve en inspirerende bijeenkomst, waarbij we elkaar wisten te vinden, aan konden vullen en een eerste schets voor de toekomst hebben kunnen maken.

Een mooie uitkomst van de bijeenkomst is dat eens in de zes weken een vrijwilligerslunch georganiseerd zal worden. Dit zal een verbindende bijeenkomst zijn voor de vertrouwenspersonen in Oost, met als doel kennismaking en kennisuitwisseling. Interessante sprekers worden uitgenodigd onder het genot van een lekkere en gezellige lunch. Het organiseren van de lunch zal iedere keer weer door een andere partner van Samen Vooruit gedaan worden en zal ook wisselen van locatie. Op deze manier maken de vertrouwenspersonen ook echt kennis met de verschillende organisaties. De eerste vrijwilligerslunch zal georganiseerd worden door Sarah Klerks (coördinator Buurthulp Oost) en Rob van Veelen (vertrouwenspersoon Samen Vooruit) en Klaartje (coördinator Assadaaka community) en Habiba Bouanan (coördinator Prachtvrouw) nemen de tweede vrijwilligerslunch tot hun organisatie. 

Tot slot werd Kracht van Mokum geïntroduceerd en werden de aanwezigen uitgenodigd om hun organisatie aan te melden of geluiden uit je organisatie door te geven aan Firoez Azarhoosh, zodat hij deze mee kan nemen in de overleggen. 

Aan alle aanwezigen: dank voor jullie bijdrage! Tot de volgende bijeenkomst! 

Aanwezig waren:
Veerkrachtig Betondorp
OAR-Oost
Noodfonds
Prachtvrouw
Streetsmart
Stichting Girls Forward
Levvel
IBuurtBalie
EC-O
Kracht van Mokum
Buurthulp Oost
Asadaaka Cummunity

Recent Posts