Start in september 2021 met een mbo-opleiding voor volwassenen in Amsterdam Oost!

Voor wie

Jij woont in Amsterdam Oost en bent ouder dan 27 jaar.
Jij wil jezelf ontwikkelen én jouw kans op werk vergroten en bent gemotiveerd om aan de slag te gaan en bereid om tijd en inzet te tonen.
Maar… je bent er (nog) niet aan toe om zonder ondersteuning een mbo Entree of niveau-2 opleiding te gaan volgen? Dan zijn de mbo- opleidingen van EC-O iets voor jou.

Wat biedt EC-O

Educatief Centrum Oost (EC-O) werkt samen met bewoners- initiatieven, Stadsdeel Oost, WPI, gemeente Diemen, leerwerkbedrijven in Oost, ROC Top en Regio College om je te ondersteunen bij jouw persoonlijke ontwikkeling én je beroepsopleiding.

We bieden opleidingen die aansluiten bij wat je wil leren én waar ook werk in te vinden is. Zoals:

  • Entree opleiding (mbo1)
  • Oriënterende opleiding (mbo2) op het gebied van administratie, dienstverlening en logistiek
  • Dienstverlening (mbo2)

Over de opleidingen
Wij geven de opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dit betekent dat je naast lessen ook stage loopt.
De lessen en stage volg je in Amsterdam Oost. EC-O werkt met verschillende leerwerkbedrijven die jou een stageovereen- komst of leer-arbeidsovereenkomst bieden, waardoor je ervaring opdoet in de praktijk. Tijdens de stage word je bege- leid. De ROC’s verzorgen de mbo opleidingen op locatie in Oost.
De opleidingen mbo-2 duren twee jaar. De entree-opleiding is een jaar.

EC-O biedt daarbij extra ondersteuning aan jou op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke zorg, taaltraining enz.
Bijkomend voordeel: Je opleidingskosten worden betaald.

We werken samen met de dienst Werk, Participatie en Inkomen gemeente Amsterdam (WPI).
Ontvang je via een van deze organisaties een uitkering, neem dan eerst contact op met je klantmanager of je in aanmerking komt om deze opleiding te volgen. Samen met WPI en UWV wordt gedurende de stage en de opleiding gekeken naar de mogelijkheden en begeleiding naar een betaalde baan tijdens of na de opleiding.

Ben je statushouder of inburgering plichtig, neem dan ook eerst contact op met je klantmanager. Je moet taalniveau A2 of hoger hebben om deze opleiding te starten.

Informatiebijeenkomst

In april zullen we een informatiebijeenkomst organiseren. Afhankelijk van de geldende maatregelen doen we dit fysiek of online.
Hier krijg je meer informatie over de opleidingen, toelatingseisen, de intakeprocedure en kun je kennis maken met docenten en oud studenten die al een opleiding via ons hebben gevolgd.

Belangstelling?

Neem contact op via info@ec-o.nl of kijk op deze website voor meer informatie en meld je aan om op de hoogte te blijven en om uitgenodigd te worden voor de informatiemiddag.

Naast de opleiding bied EC-O ook extra begeleiding en trainingen en ondersteuning ter versterking van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, zoals:

Deelnemende leerwerkbedrijven:

Buurthulp Oost, Cybersoek, De Gooyer Cordaan, De Indische Buurtschool lokaties Balistraat en Bankastraat, De Meevaart, Dynamo, Flevohuis ZGAO Amsterdam, KDV De Kleine Roos, KDV Oase, OBA, Orion College Noord, Regenbooggroep, St. Blije Bij, St. De Blije Buren, Stay Okay, Ziekenhuis Amstelland, Zonnehuis Amstelveen.

EC-O is tijdelijk ondergebracht bij St. Meevaart en werkt nauw samen met Samen Vooruit. De activiteiten van EC-O worden medegefinancierd door stichting DOEN en gemeente Amsterdam.