In Democratisering, Samen Vooruit

Ben je al bekend met het initiatief Kracht van Mokum?
Kracht van Mokum zou je kunnen omschrijven als ‘het netwerk van de netwerken’ van actieve bewoners in onze stad. Daarnaast zijn we ook de gesprekspartner van de gemeente Amsterdam, om te zorgen voor betere ondersteuning, faciliteiten, invloed en zeggenschap voor alle bewoners en bewonersnetwerken. De komende weken werken we hard aan een advies voor – en symposium met – de wethouder Democratisering, Rutger Groot Wassink. Lees er hier meer over.

Kracht van Mokum is bezig met een eindsprint richting de zomervakantie.
We zijn begonnen met deze startnotitie om het denken alvast op gang te brengen. Nu werken we hard aan:

  1. Gesprekken
    We spreken nu met een grote en diverse groep actieve Amsterdammers (bewonersorganisaties, buurtinitiatieven, etc.) over wat er goed gaat en beter moet, als het gaat om het benutten van de kracht en ideeën van Amsterdammers. Wil jij ook graag je input geven? Laat het ons weten via info@krachtvanmokum.nl
  2. Wij zijn de Kracht van Mokum (online bijeenkomst)
    Op vrijdag 2 juli van 14-16 uur nodigen we iedereen met wie we hebben gesproken (toegankelijk voor iedereen) uit om te vertellen wat jullie vinden van het concept advies dat we dan zullen hebben geschreven. Na aanpassing sturen we dit advies naar de wethouder Democratisering, Rutger Groot Wassink en andere sleutelfiguren binnen de gemeente, ter voorbereiding van:
  3. Symposium Kracht van Mokum
    Op maandag 12 juli van 13 – 17 uur gaan we in gesprek met de wethouder en ambtenaren van de gemeente Amsterdam over het advies. We weten nog niet de precieze vorm (online of offline) van het symposium, maar we gaan er nu van uit dat we dit symposium sowieso live streamen zodat iedereen mee kan kijken.

Zet de data in je agenda en tot binnenkort!

Recent Posts