In Uncategorized

Update tweede burgerperspectievenota

geplaatst op 11 september 18, 13:32 uur, door Samen vooruit

Beste betrokkene,
We willen graag samen met jou vooruit en daarom hierbij een update over de voortgang van onze tweede burgerperspectievennota Indische Buurt.
In het voorjaar hebben we individueel en groepsgewijs contact gehad over de prioriteiten in de wijk, de burgerperspectievennota, de herziening van het bestuurlijk stelsel en de toekomst van communities in de Indische Buurt. Op 31 mei hadden we een bijeenkomst over de inhoud van de definitieve versie en de strategie om onze wensen kenbaar te maken aan het nieuwe gemeentebestuur in Amsterdam. Met een kleine delegatie van de aanwezigen bij die bijeenkomst eind mei zijn we met de wethouder Rutger Groot Wassink direct na de zomervakantie bijeen gekomen om van gedachten te wisselen.

De bijeenkomst met wethouder Groot Wassink en stadsdeelbestuurder Vermin heeft op 23 augustus plaats gevonden. De wethouder was heel positief over de inhoud en het proces van onze burgerperspectievennota. Hij vroeg ons om samen met de bestuurders in Oost en ambtenaren onze programma’s nog deze maand verder uit te werken voor een vervolgoverleg met meerdere wethouders. Daarna wordt het geagendeerd bij het College van B&W in verband met de begroting 2019.

Onze programma’s zijn:

Deltaplan voor de bestrijding van armoede in Indische Buurt
Lokale democratie, bewonersinitiatieven en betrokken burgers
Talentontwikkeling, pedagogisch klimaat, educatie en cultuur
Duurzaamheid, wonen en circulaire economie
Graag willen we samen met jou, bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders in oost en met de gemeente Amsterdam dit najaar komen tot programma’s die we gezamenlijk de komende vier jaar gaan uitvoeren. Centraal hierbij staat het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners. Zeer binnenkort ontvang je een uitnodiging om meer te horen, mee te denken en te doen!

Wij zijn erg blij met jouw bijdrage en zeer positief over ons gesprek met de wethouder.
We zien de resultaten van dit gesprek als beloning van de activiteiten van de community in de afgelopen periode en onze standpunten inzake de lokale democratie. Het is nu de tijd om te doen, in termen van de wethouder is het “nu of nooit”: we hebben een progressief gemeentebestuur, een actieve buurt en een periode van economische voorspoed,

Met vriendelijke groet en tot binnenkort,

Initiatiefgroep Samen vooruit.
Indische Buurt aan zet!

Wil je meer weten, heb je een vraag of wil je mee denken en doen? Stuur dan een mail.

Recent Posts