Gezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning

Gezond voelen en blijven is belangrijk. Net zoals zolang mogelijk thuis blijven wonen, met eventueel maatschappelijke ondersteuning. Hieronder vind je informatie over fysieke en mentale gezondheid, maatschappelijke ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en mee te kunnen doen, verslavingsproblematiek en ook sport

Thuis blijven wonen en meedoen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Je wil zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Soms is er ondersteuning nodig, om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daar is de WMO voor, de Wet maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, een aanvraag gaat via de gemeente.

Wat is er o.a. geregeld in de WMO?

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Hulp bij het Huishouden
  • Een plek in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en dakloosheid
  • Aanvullend Openbaar Vervoer
  • Woonvoorzieningen (bijvoorbeeld aanpassingen in het huis)
  • Vervoersvoorzieningen en rolstoel

 

De WMO wordt op twee manieren ingezet: door Zorg in Natura of door een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een PGB koopt u zelf uw zorg in en bent u ook verantwoordelijk voor de administratie. Bij Zorg in Natura wordt de zorg voor u geregeld.

Zorg in Natura aanvragen

Heeft u ondersteuning nodig vanuit de WMO, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dan kunt u contact opnemen met de WMO Helpdesk: Wmo Helpdesk – Gemeente Amsterdam Voor Hulp bij het Huishouden zijn (landelijk en ook) in Amsterdam lange wachtlijsten, oplopend tot een jaar. Als u zich aanmeldt, dan wordt beoordeeld of u urgent hulp nodig heeft of dat u op de wachtlijst komt. In Amsterdam Oost is een pilot gestart waarbij bewoners op de wachtlijst gekoppeld kunnen worden aan een vrijwilliger. Deze doet geen huishoudelijk werk, maar kan wel helpen met een boodschap, de hond uitlaten, samen koffie drinken of even wandelen bijvoorbeeld.

PGB aanvragen

Wilt u een PGB aanvragen, dan neemt u contact op met wijkzorg Amsterdam: Persoonsgebonden budget aanvragen – Gemeente Amsterdam De Wijkzorg helpt u met het maken van een ondersteuningsplan en vervolgens een PGB plan. U moet dan ook één of meerdere zorgverleners kiezen. Die moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. U moet ook zelf uw PGB administratie regelen. Dat kunt u zelf doen, of u kunt PGB beheer inschakelen. De zorgverlener mag niet ook uw PGB beheerder zijn. De PGB beheerder mag ook geen familie van de zorgverlener zijn. De zorgverlener mag wel familie van u zijn. Veel informatie vindt u op: Persoonsgebonden budget aanvragen – Gemeente Amsterdam

Voor een aanvraag in de WMO volgt altijd een onderzoek naar de persoonlijke situatie, omdat maatwerk geboden is. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor dit onderzoek. Het is mogelijk een gratis een cliëntondersteuner te vragen: De ondersteuners van Amsterdam – Jouw onafhankelijke steun bij het regelen van zorg en hulp

Depressie of andere mentale klachten

Heeft u, of een buurtbewoner, last van een depressie, verslavingen, moeilijk te begrijpen gedrag of andere mentale problemen, dan is er wellicht professionele ondersteuning nodig. Neemt u hiervoor eerst contact op met een huisarts. Deze kan met u praten over uw situatie en een doorverwijzing geven voor de juiste zorg. Bijvoorbeeld voor psychische ondersteuning door BuurtzorgT

GGZ in de Wijk

Voor bewoners, vertrouwenspersonen en professionals is er in Amsterdam Oost ‘GGZ in de Wijk’. Dit is een samenwerking van Stadsdeel Oost, Arkin, Team ED en Dynamo, voor deskundigheidsbevordering, versterken van veiligheid en van gastvrijheid voor bewoners met GGZ problematiek. Ook kunnen zij adviseren. Voor contact met de GGZ coaches en meer informatie: stadsdeel_oost | ggz in de wijk (ggz-indewijk.nl)

Gezond blijven: Bewegen en Sport in Oost

Om gezond te blijven is het belangrijk om voldoende te bewegen. Dat is goed voor de fysieke en ede mentale gezondheid. Er is een groot aanbod van sport activiteiten in Oost. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd per les of per maand (bijvoorbeeld € 5,50 per maand voor Pilates les). Ook zijn er diverse (gratis) cursussen, zoals Omgaan met Stress. Neem dus zeker even een kijkje of het Leefstijlnetwerk in Oost: Fit in Oost: Bewegen en sporten in Amsterdam Oost – Fitinoost

(Economische) Dakloosheid en/ of Verslavingen

Ken je iemand die last heeft een verslaving, bijvoorbeeld aan lachgas, drugs, alcohol of gokken? Dan is het goed om te kijken of professionele hulp nodig is. De eerste stap kan een bezoek aan de huisarts zijn. Deze kan je aan de juiste verwijzing helpen. Je kan ook voor advies, ondersteuning of meer informatie contact opnemen met bijvoorbeeld de Jellinek kliniek. Hier kan je ook veel informatie vinden en antwoorden op de vragen die je hebt: Welkom bij Jellinek – Jellinek

Wil je met je verslaving aan de slag? Dan kan je ook contact opnemen met GGZ Interventies. Deze hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn diverse vormen van hulp mogelijk. Lees er meer over op: Verslavingszorg & Afkickklinieken | GGZ Interventie

Ken je iemand die last heeft van een verslaving of mentale problemen die op zoek is naar een buddy/maatje, of die ondersteuning nodig heeft om de dag weer goed en zinvol te besteden? Neem dan eens contact op met de Regenboog Groep. Zij hebben ook inloophuizen, maatjesprojecten, helen bij dagbesteding en helpen met het vinden van tijdelijk onderdak. Voor contact en meer informatie: De Regenboog Groep | Wij stimuleren de ontwikkeling van kwetsbare mensen, om hen actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Welzijn op recept

Heeft u (lichamelijke) klachten, wilt u zich wat beter voelen, maar weet u niet hoe u dit kunt organiseren? Denk dan eens aan Welzijn op Recept. Via de huisarts wordt u gekoppeld aan een Welzijnscoach, die u kunt helpen om het brede aanbod in Amsterdam te verkennen en te kijken wat bij u past. Er zijn activiteiten op het gebied van sport, lichaam en geest, kunst en cultuur, ontdekken en doen, de kracht van natuur, samen eten en maatjes en vrijwilligerswerk. Vraag bij uw huisarts om een doorverwijzing naar Welzijn op Recept: Voor Amsterdammers Welzijn op recept (welzijnopreceptamsterdam.nl)