School, opleiding, persoonlijke ontwikkeling

Zijn er vragen over je eigen ontwikkeling, het primair of voortgezet onderwijs van een kind of zijn er materialen nodig, maar is daar niet voldoende inkomen voor? Hier vind je informatie over al deze onderwerpen.

Aanmelding school of voorschool

Een kind is in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar, maar vanaf 4 jaar mag je kleuter naar school. Vanaf 5 jaar is het verplicht om naar school te gaan.

Heeft je kindje een (taal)achterstand? Dan komt het mogelijk in aanmerking voor Voorschool. Het OKT (Ouder en Kind Team) stelt vast of je kindje daar voor in aanmerking komt, dat gaat via het consultatiebureau. Aanmelden voor de voorschool kan vanaf 1 jaar.

Is er sprake van een laag inkomen en weinig vermogen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de scholieren-vergoeding voor de voorschool. Het gaat om € 250 per jaar en is voor schoolspullen, peutergym of peuterzwemmen. De voorziening valt onder Pak je Kans: Scholierenvergoeding aanvragen – Gemeente Amsterdam

Spelinloop

Wilt u samen met uw kind andere kinderen en ouders ontmoeten? Ga dan gerust langs bij de spelinloop. Dit is een gratis voorziening in heel Amsterdam, in buurthuizen, bibliotheken, bij het OKT of op andere locaties. De spelinloop is er voor kinderen van 0.5 tot 5 jaar en van 4 tot 12 jaar. Voor meer informatie en locaties: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/spelinloop

Aanmelden Basisschool / Primair Onderwijs

Een kind kan naar de Basisschool vanaf 4 jaar. Wanneer een kind 3 jaar ontvang je thuis een brief over de aanmeldprocedure en een voorkeursformulier. Je geeft 3 voorkeuren aan, de plaatsing gebeurt vervolgens automatisch. Hier lees je meer over het aanmelden bij een geschikte basisschool: Naar de basisschool – Schoolwijzer Amsterdam

Aanmelden Voortgezet Onderwijs

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen via Open Dagen kennismaken met middelbare scholen. In groep 8 van de basisschool meld je je kind aan voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam, via een digitale link die je van de basisschool ontvangt tussen 8 en 19 maart. Via de Centrale Loting en Matching worden leerlingen geplaatst. De uitslag hiervan is op 8 april. Voor meer informatie: Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam (voschoolkeuze020.nl) en voor een overzicht van alle scholen in het VO: Voortgezet Onderwijs overzicht – Schoolwijzer Amsterdam

Nieuwkomers

Kinderen van 6 tot 12 jaar die nieuw zijn in Nederland en Amsterdam en die nog geen Nederlands spreken, krijgen in Amsterdam een jaar lang les in een aparte klas, dat kan ook in een school in de buurt van de door u gekozen school zijn. In deze nieuwkomersklas krijgen zij vooral les in de Nederlandse taal met als doel na een jaar verder te gaan in het reguliere basisonderwijs. Je zoekt eerst een basisschool in de buurt waar je je kind graag naar school wilt laten gaan. Als je je kind hebt aangemeld, zal de basisschool je kind doorverwijzen naar een nieuwkomersgroep. Aan deze nieuwkomersgroepen zijn geen kosten verbonden.

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen aangemeld worden bij het Montessori College Oost of het Mundus College. Je vindt meer informatie op: Onderwijs voor nieuwkomers – Gemeente Amsterdam

Passend Onderwijs

Kinderen gaan als het kan naar regulier onderwijs. Als zij extra ondersteuning nodig hebben, dan biedt de reguliere school indien mogelijk passend onderwijs. Als dit  niet mogelijk blijkt, dan komt  speciaal onderwijs in beeld.

Op de basisschool: voor extra ondersteuning op de basisschool neemt u contact op met de leerkracht en de intern begeleider. Samen kijkt u naar wat er nodig is, soms kan de leerkracht extra ondersteuning bieden, of er wordt ondersteuning van buitenaf aangeboden va het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam en Diemen: Extra ondersteuning op de basisschool (swvamsterdamdiemen.nl) Heeft u ondersteuning nodig bij het voeren van het gesprek met school over passend onderwijs op de basisschool, dan kunt u iemand van het Ouder en Kind Team vragen om begeleiding.

Op het voortgezet onderwijs: voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam bestaat er een zorgstructuur, een uitgebreid netwerk van voorzieningen intern en extern de school. Als een leerling extra ondersteuning nodig is er eerst contact met de mentor. Daarna wordt de zorg coördinator ingeschakeld om een plan te maken voor dan wel interne of externe extra ondersteuning. Meer informatie: Zorgstructuur | Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen (swvadam.nl) Ook biedt het Samenwerkingsverband ondersteuning bij loopbaanbegeleiding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Speciaal Onderwijs

Als u kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, dan is er speciaal onderwijs. Dit wordt besproken met de reguliere basisschool. Het Samenwerkingsverband Primair of Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en Diemen onderzoekt vervolgens of uw kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs en geeft de Toelaatbaarheidsverklaring af. Het Ouder en Kind Team biedt ook ondersteuning. Meer informatie: Passend onderwijs en Speciaal Onderwijs – Gemeente Amsterdam

Leerlingenvervoer

Is uw kind structureel fysiek of cognitief beperkt, dan komt uw kind wellicht in aanmerking voor Leerlingenvervoer. Het gaat om vervoer naar de dichtstbijzijnde passende school. Meer informatie en aanvragen: Leerlingenvervoer – Gemeente Amsterdam De school of een Ouder en Kind Team adviseur kan u helpen bij de aanvraag.

Scholierenvergoeding

Scholierenvergoeding is extra geld voor schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig inkomen of vermogen. De Scholierenvergoeding maakt onderdeel uit van de Amsterdamse voorzieningen “Pak je Kans’. Voor de Scholierenvergoeding gaat het om de volgende bedragen:

  • € 250,- per jaar per kind op de voorschool.
  • € 216,- per jaar per kind op de basisschool.
  • € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.
  • € 325,- per jaar per kind op mbo-bol of mbo-bbl met een onbetaalde stage.

Voor aanmelden en de voorwaarden: Scholierenvergoeding aanvragen – Gemeente Amsterdam

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas

Vraag op de basisschool van uw kinderen of het mogelijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen met uw stadspas. Sommige basisscholen die hier aan mee, de gemeente betaalt dan uw vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas – Gemeente Amsterdam

Gratis laptop of tablet voor scholieren

In Amsterdam kunnen scholieren van 10 t/m 12 jaar op de basisschool, leerlingen op het voortgezet onderwijs en leerlingen op MBO-Bol of MBO-BBL met onbetaalde stage, eenmalig een gratis laptop of tablet aanvragen, als er in het gezin een laag inkomen en weinig vermogen is. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden en aanmelden vind je hier:

Basisschool: Gratis laptop of tablet basisschool aanvragen – Gemeente Amsterdam

Voortgezet Onderwijs: Gratis laptop of tablet voor middelbare school aanvragen – Gemeente Amsterdam

OV vergoeding scholieren

Leerlingen aan het voortgezet onderwijs of op MBO-BBL met onbetaalde stage kunnen een reiskostenvergoeding van max. € 250 per jaar krijgen, als zij meer dan 3 zones met openbaar vervoer naar school moeten reizen en wanneer er in het gezin weinig inkomen of vermogen is. De aanvraag voor deze reiskostenvergoeding moet vóór 1 juni binnen zijn, voor het daarop volgende schooljaar. Deze voorziening maakt onderdeel uit van ‘Pak je Kans’. Voor voorwaarden en aanmelden: Reiskostenvergoeding voor scholieren aanvragen – Gemeente Amsterdam

Kindtegoed

Kinderen in Amsterdam in gezinnen met weinig inkomen en vermogen, die een stadspas hebben ontvangen Kindtegoed op hun stadspas. U hoeft hiervoor niets te doen, als uw kind in aanmerking komt ontvangt u hierover vanzelf bericht. Deze voorziening maakt onderdeel uit van ‘Pak je Kans’: Kindtegoed 2020 – Gemeente Amsterdam

Sportvergoeding Jeugd

Als u een stadspas heeft en u kunt de sport van uw kind tussen de 2 en 18 jaar niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de sportvergoeding Jeugd. Het gaat om max. € 300 en het geld wordt overgemaakt naar de sportclub. Lees meer over voorwaarden en aanvragen: Sportvergoeding jeugd – Gemeente Amsterdam

Jongeren cultuurfonds

Wilt uw kind graag meedoen met teken- dans of muziekles en heeft uw kind een stadspas? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor het Jongeren cultuurfonds. U kunt het geld gebruiken voor het betalen van de lessen en ontvangt max € 450 per jaar. Voor muzieklessen is het ook mogelijk om een instrument te lenen. Het kan aangevraagd worden door het OKT via school, een jeugdhulpverlener of maatschappelijk werker of via de huisarts, Het Jongeren cultuurfonds is een voorziening in ‘Pak je Kans’: Jongerencultuurfonds – Gemeente Amsterdam

Stadspas voor kinderen

De Stadspas voor kinderen biedt sport- en cultuurmogelijkheden, maar ook andere cursussen en uitjes voor kinderen, zoals een bioscoop bezoek in de vakanties. Neem een kijkje op: Stadspasacties: cursussen voor kinderen – Gemeente Amsterdam en Stadspasacties: uitjes voor kinderen – Gemeente Amsterdam

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Als uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang of voorschool gaat en u werkt of studeert en heeft weinig inkomen of vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. De gemeente betaalt dan 4% van de kosten van de kinderopvang. Dit maakt onderdeel uit van ‘Pak je Kans’. Voor de voorwaarden en aanvragen zie: Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang – Gemeente Amsterdam

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Ook vanuit de Belastingdienst is kinderopvangtoeslag mogelijk. Het gaat om gezinnen waar beide partners werken, een opleiding volgen of een traject richting werk en u en uw kind wonen op hetzelfde adres is. Er is een eigen bijdrage en er zijn verschillende voorwaarden. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen met een DigiD op de website van de belastingdienst. Als u kinderopvangtoeslag (of een andere toeslag) ontvangt, geeft het dan altijd direct door als er veranderingen in uw situatie zijn. Voor alle voorwaarden en aanvragen zie: Kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl)

Ondersteuning in opleiding Volwassenen- Scholingslening

Wilt u een opleiding volgen, bent u 18 jaar of ouder en heeft u weinig inkomen en vermogen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingslening. U kunt dan geld lenen om een opleiding te volgen en in sommige gevallen hoeft u niet de hele lening terug te betalen. Wilt u meer weten: Scholingslening – Gemeente Amsterdam

Scholingsvoucher voor omscholen 27 jaar en ouder

Wilt u een opleiding volgen gericht op een baan waar veel vraag naar is? Bent u 27 jaar of ouder en heeft u weinig inkomen of vermogen en geen uitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een scholingsvoucher, ook als zzp-er: Scholingsvoucher – Gemeente Amsterdam

Gratis Nederlands Leren voor volwassenen?

De gemeente Amsterdam biedt gratis Nederlandse taallessen aan. Het is een traject van 6 maanden, met 2 lessen van 3 uur per week. U kunt zich hier aanmelden en meer informatie vinden: Gratis Nederlands leren – Gemeente Amsterdam

Opvoedcursussen en trainingen

Door de hele stad worden diverse trainingen en cursussen aangeboden over opvoeding van (jonge) kinderen en pubers. Want opvoeden is voor iedereen wel eens lastig! Leren en samen ervaringen uitwisselen kan helpen. Het Ouder en Kind Team biedt allerlei interessante laagdrempelige trainingen> Neem een kijkje op: Trainingen – Ouder- en Kindteams Amsterdam (oktamsterdam.nl)

Wel vaardigheden, geen diploma?

In Nederland lijkt het wel of je overal een diploma voor nodig hebt. Maar wat als je wél vaardigheden hebt, maar geen diploma en je wilt deze vaardigheden graag inzetten? Neem dan eens contact op met House of Skills in Amsterdam. Deze loopbaanbegeleiding kijkt naar jouw mogelijkheden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie: House of Skills (houseofskillsregioamsterdam.nl)

50 jaar of ouder en op zoek naar werk?

Bent u 50 jaar en ouder en op zoek naar werk? De gemeente Amsterdam kan u helpen. Heef tu geen uitkering en wilt u graag weer aan het werk, maar is het lastig om iets te vinden? Neem dan contact op met een consulent van Verborgen Talent: Zo helpt de gemeente niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk – Gemeente Amsterdam Ontvangt u wel een uitkering? Vraag dan uw klantmanager om u hier in te ondersteunen.

Neem ook eens een kijkje bij het Netwerk Café in Amsterdam voor ontmoetingen, gesprekken en informatie: Netwerkcafé Amsterdam (google.com)

Werkervaring opdoen

Wilt u werkervaring opdoen en zo uw kansen op een betaalde baan vergroten? Dat kan bij AmsterdamWerkt! Dit is voor iedereen, met of zonder uitkering. U loopt stage of volgt een training onder begeleiding van een werkbegeleider. Dit kan op verschillende gebieden. Meer informatie: Amsterdamwerkt! – Gemeente Amsterdam

Uitkering en een eigen onderneming opstarten?

Heeft u een uitkering en een goed idee om een eigen onderneming te starten, maar weet u niet hoe? De gemeente Amsterdam kan daarbij helpen: Een bedrijf starten als u een uitkering heeft – Gemeente Amsterdam

Uitkering en een eigen onderneming opstarten?

Heeft u een uitkering en een goed idee om een eigen onderneming te starten, maar weet u niet hoe? De gemeente Amsterdam kan daarbij helpen: Een bedrijf starten als u een uitkering heeft – Gemeente Amsterdam

Weer meedoen: Gemeente Amsterdam - Werk en Inkomen

Wil je weer aan het werk? De afdeling Werk en Inkomen gaat over alle vragen omtrent werk, inkomsten uit loon of uitkering van Amsterdammers. Je kan daar terecht met al je vragen, zowel als bewoner als professional. Je kan veel informatie vinden op:  www.amsterdam.nl/werk-inkomen/

Nog meer informatie over weer meedoen

Wil je nog meer informatie over weer meedoen of inkomen, kijk dan ook op onze pagina Inkomen