Huiselijke veiligheid

Zijn er vragen over opvoeding? Of over een buur, waar de ruzie door de muren heen te horen is? Over een buurtbewoner die overlast veroorzaakt? Over een naaste met verslavingsproblemen? Of over de eigen veiligheid in huis?

Is er direct gevaar? Bel dan 112!

Preventiemedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Oost

Voor bewoners en professionals: ieder stadsdeel heeft een preventiemedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In Amsterdam Oost is dat Joke Raak. Je kan contact met haar opnemen wanneer je contact wilt over huiselijk geweld en kindermishandeling. De preventiemedewerker kent het netwerk in de buurt en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing. Ook doen de preventiemedewerkers veel aan het geven van meer bekendheid met dit onderwerp.

Joke Raak: jraak@dynamo-amsterdam.nl

Zie ook: Preventiemedewerkers huiselijk geweld en kindermishandeling – Sociaal Domein (amsterdam.nl)

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Voor bewoners en professionals: Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet, je kan altijd Veilig Thuis bellen voor overleg: 0800-2000

www.veiligthuis.nl

Meldpunt Zorg- en Woonoverlast

Meldpunt Zorg- en Woonoverlast

Voor bewoners en professionals: het Meldpunt helpt bij overlast in de buurt en biedt ondersteuning, door korte lijnen en contact met de GGD, politie, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en verslavingszorg

020 253 5033 (ma t/m vr van 8.00 tot 18.00 uur) of mail naar zorgenwoonoverlast.oost@amsterdam.nl

Voor meer informatie zie www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast

Opvoeding

Wanneer er moeilijk contact is met een puber in het gezin, of de kinderen hangen rond op straat en de ouder weet niet met wie ze omgaan, of de kinderen zitten teveel op hun telefoon, het zijn allemaal vragen omtrent opvoeding. Soms heeft iemand behoefte aan advies, soms aan een steun in de rug, waar kan je dan terecht?

OKT: Ouder- en Kindteam

Ouder- en Kindteam (OKT)

Het OKT is er voor advies en ondersteuning van de ouders en voor de jongeren zelf. Als jongere of  opvoeder zelf, en ook als vertrouwenspersoon (met toestemming van de ouder) kan je bellen met het OKT voor advies. Zo zijn er jeugdadviseurs en ouder- en kindadviseurs in Oost. Het OKT geeft advies, trainingen en ook begeleidingstrajecten. Het OKT is bereikbaar via: 020-5555961

www.oktamsterdam.nl

Jeugdpreventie GGZ Amsterdam

Jeugdpreventie GGZ Amsterdam

Is er sprake van GGZ problematiek in het gezin, dan kan je terecht met vragen bij Arkin of GGZ in Geest, samen Jeugdpreventie Amsterdam. Er is bijvoorbeeld ook een cursus Steuntje in de Rug voor ouders: Steuntje in de Rug – Jeugdpreventie Amsterdam.

www.jeugdpreventieamsterdam.nl

Laagdrempelig overleg:

Laagdrempelig overleg:

Wil je eerst de situatie bespreken met een vertrouwenspersoon uit de buurt, neem dan gerust contact op met:

Buurthulp Oost: Sarah Klerks en Esther Dunnink 06-30356840 of via sarah@buurthulpoost.nl

Assadaaka Community: Klaartje Kosters en Ahmed El Mesri 0647440672 of via info@assadaaka.nl

Vastgelopen crisis? Doorbraakteam Amsterdam

Is er sprake van een geëscaleerde situatie met vastgelopen hulpverlening? Dus waar al meerdere professionele hulpverleners mee bezig zijn geweest, maar het verbeteren van de situatie vastloopt op bijvoorbeeld huisvesting? Dan is het mogelijk om via bijvoorbeeld de informele zorg (zie ‘laagdrempelig overleg’ hierboven) het Doorbraakteam te raadplegen. Het Doorbraakteam zijn professionele hulpverleners die met maatwerk naar een oplossing zoeken.

Zie voor meer informatie: Contact met het (O)MPG team – Sociaal Domein (amsterdam.nl)

Contact kan via doorbraakteam@amsterdam.nl of via 0620141933